نامزدها

 
 

روحانیون ویژگی‌های اصلح را تبیین کنند / همه نامزدها خوبند مردم اصلح را انتخاب کنند

     حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که مبلغان و روحانیون ویژگی های کاندیدای اصلح را برای مردم بیان کنند گفتند: روحانیون و مبلغان برای تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های رای حق را بگویند و در این زمینه خدا را در نظر داشته باشند./حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که برای حفظ نظام همه باید تلاش کنندگفتند: همه کسانی که شورای نگهبان تشخیص داده و تایید کرده است، انسان های خوبی هستندو ما مصداقی برای رای دادن مشخص نمی کنیم. 


دیدار نامزدهای انتخاباتی با مراجع به معنای تایید آنان نیست

  مدیر حوزه های علمیه گفت: دیدار نامزدهای انتخاباتی با مراجع و علما صرفاً جهت معرفی برنامه‌های آنان و نیز دریافت توصیه‌ها و منویات بزرگان دین است نه تایید شخص آنان.