مطالعات شیعه پژوهی

 
 

ضرورت و اهمیت مطالعات شیعه پژوهی از منظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی با تأکید بر ضرورت و اهمیت مطالعات شیعه پژوهی گفت: شیعه در دنیای امروز به دلیل برافراشتن پرچم استقلال و ایستادگی در برابر ظالمان، مظلوم واقع شده است. به گزارش خبرگزاری رسا، مکتب هاى مادى  همیشه از ناحیه مذاهب راستین احساس خطر مى کنند و اصرار دارند که دعوت ادیان را دعوت به تخدیر افکار توده ها معرفى کنند،[۱] لذا  به جامعۀ نخبگانی خود این مطلب را تلقین کنند، تا در کتابهاى به اصطلاح علمیشان منعکس سازند که مذهب زائیده جهل و نادانى بشر نسبتبیشتر بخوانید