در ۱۰ سال گذشته بیش از ۳ هزار کشیش مجازات شدند

 در ۱۰ سال گذشته ۸۴۸ کشیش خلع لباس و بیش از ۲۵۰۰کشیش به مجازات های دیگر محکوم شدند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از روزنامه اَوَّنیره چاپ ایتالیا، اسقف اعظم تومازی عضو ناظر واتیکان در دفاتر سازمان ملل در ژنو در پاسخ به کمیته سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه، گفت: در ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ کشیش مجرم به آزار جنسی به کودکان را مجازات کردیم.۱۰ سال است که کلیسای کاتولیک و مقر مقدس با هر گونه آزار جنسی به کودکان و پیشگیری از این جنایت، مبارزه می کنند.

وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته ۸۴۸ کشیش در این رابطه خلع لباس و  بیش از ۲۵۰۰کشیش به مجازات های دیگر محکوم شدند.

اسقف اعظم تومازی گفت: مقر مقدس اختیار و یا قدرتی در خارج از قلمرو دولت شهر واتیکان ندارد و نمی تواند کشیشان متخلّف در کشورهای دیگر را مجازات کند، آنها  شامل قوانین کشورهای محل اقامت می شوند.

نماینده ناظر واتیکان در مصاحبه ای با رادیو واتیکان، افزود: این خطر وجود دارد که کمیته سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه، آزار جنسی را به عنوان نوعی شکنجه تعریف کند ولی همه آزارهای جنسی به کودکان را نمی توان شکنجه محسوب کرد.

* ادغام نهادهای رسانه ای در واتیکان

خبر دیگری از واتیکان حاکی از ادغام نهادهای رسانه ای در این دولت شهر دینی است.

واتیکان در جهت تجدید نظر و سازماندهی نهادها و وزارتخانه های خود در حال مطالعه طرح تمرکز و ادغام نهادهای رسانه ای در یک دبیرخانه ارتباطات است.

واتیکان در حال مطالعه است تا همانگونه که برای تمرکز امور اقتصادی، دبیرخانه اقتصاد را تاسیس کرد در  رابطه با نهادهای رسانه ای و ارتباطاتی یک هماهنگ کننده مرکزی تاسیس کند.

در حال حاضر ارتباطات واتیکان بر عهده دفتر مطبوعاتی واتیکان، شورای پاپی ارتباطات اجتماعی، مرکز تلویزیونی واتیکان، رادیو واتیکان و روزنامه اوسرواتوره رومانو است. همه این نهادها در یک نهاد متمرکز می شوند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = 7