امروز حوزه های علمیه ما منفعل هستند

امروز حوزه های علمیه ما منفعل هستند

حسن رحیم پور ازغدی در همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه در سالن همایش های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت که حوزه علمیه قم یک حوزه منفعل است.


این پژوهشگر موضوع های مختلف دینی، اجتماعی و فرهنگی با تصریح این مطلب که فقه، ادعای نظام سازی شیعه دارد، اما در قم و مشهد و نجف، چند کرسی درباره سیاست جمعیتی برپا نمی شود.

وی گفت: حوزه علمیه قم یک حوزه منفعل است و قدرت و ظرفیت نظام سازی ندارد، مشهد و اصفهان نیز چنین است و نجف که به گفته وی به طریق اولی ندارد. این یعنی نظام ولایت فقیه تنها و رابطه آن با عقبه تئوریک حوزه قطع است.

رحیم پور ازغدی افزود: امروز پنج کرسی خارج قضا که بتوانند مسائل واقعی که دادگاه ها دچار آن هستند بررسی کنند، وجود ندارد و جدا جدا از آقایان، و مورد مورد فتوا می گیرند. مثل اینکه دوران قبل از انقلاب است.

وی گفت: حوزه ای که تا فشار بیاید پیر شدیم شروع کند به اینکه آیات و روایات مربوط به ازدیاد جمعیت را بخواند، نظام ساز نیست، حوزه ای که مسائل را پراکنده و فرعی می داند و آن را مسائل نمی بیند، حل المسائل ندارد.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه منفصل کردن اعضای حقیقی ارگانیزم جامعه، مصلح کردن سیستم است، افزود: اشتباه است هر که بگوید حکم اولی اسلام ازدیاد جمعیت یا تحدید آن است، و این از خطاهای رایج در مباحث حقوق بشر، حقوق سیاسی، اقتصادی و اخلاقی است.

این استاد دانشگاه گفت: تاکجا می توانیم در فروع مستقل از اصول با مخالفان وارد بحث شویم، ابتدا باید مبانی ما مشخص شود که بر سر فروع با دیگران بحث نکنیم، بلکه بر سر مبانی به اتفاق نظر برسیم.

وی توصیه کرد: جامعیت احکام و ارزش های اسلامی را با هم ببینیم، گزینشی و با افراط و تفریط برخورد نکنیم، دین را سیال نپنداریم، بین مصالح و مفاسد اهم و مهم کنیم، احکام را نسخ نکنیم، اگرچه می توان اجرای یک حکم را به خاطر یک حکم و ضرورت دیگر موقتا به تأخیر انداخت.

به گفته رحیم پور ازغدی، اسلام هیچ حکم ذاتی اولی قطعی به نحو مطلق درباره جمعیت ندارد، یعنی هر دو دسته آیات و روایات هم به نفع تکثیر جمعیت داریم و هم به نفع تحدید جمعیت یعنی محدودسازی و کنترل نسل و هر دو هم اسلام است.

وی افزود: فقیهی می تواند درباره سیاست جمعیتی سخن بگوید که همه احادیث را درباره افزایش یا کاهش جمعیت دیده باشد و معایب و مزایای ازدیاد نسل و یا کاهش آن را به خوبی بداند.

وی افزود: می خواهند جوهره فکری لائیک را در قالب مفاهیمی مانند کنترل جمعیت و یا آزادی حقوق بشر و حقوق زن و جهانی شدن رابطه دولت و ملت و توسعه جاری کنند و یک تعریف دنیامحورانه مادی را از دین ورزی تئوریزه ارائه دهند که بنیان سکولار دارد و پوشش دینی.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه حضانت در بند کشیدن مرد برای کنترل او و تأمین حقوقی و اقتصادی فرزند است نه محدود کردن زن، گفت: فمینیستی ترین نظام حقوقی به معنای واقعی کلمه فقه شیعی است که به معنای واقعی از حقوق زن حمایت می کند.

وی با باین اینکه اسلام در بحث کنترل نسل صرفا کمیّت محور نیست، گفت: هیچ مانع ذاتی برای ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد اما این به معنای آن نیست که شرطی هم ندارد؛ رزق صحبت از امنیت اقتصادی به اضافه تدبیر است، اینجا کم و زیاد بودن جمعیت هدف نیست، بلکه هدف صفاتی است که در قرآن می آید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + = 7