کرامت در اخلاق، پیشگامی در خیر رساندن و احسان به دیگری است

کرامت در اخلاق، پیشگامی در خیر رساندن و احسان به دیگری است
عضو اتاق تبلیغ خراسان کرامت در اخلاق را به منزله پیشگامی در خیر و خوبی دانست و گفت: کرامت انسانی به این است که انسان پیشقدم و پیشگام در احسان و کرامت به دیگران شود.

حجت الاسلام جعفر اسلامی فر، عضو اتاق تبلیغ خراسان، عصر امروز در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی با بیان این که خداوند متعال واژه کریم را در جای جای قرآن به کار برده است، گفت: گاهی برای نعمات بهشتی همچون رزق واژه کریم به کار رفته که به معنای روزی بدون آفت و ضرر است.

رب کریم به معنای خالقیت و ربوبیت کامل و بدون نقص پروردگار است

وی با بیان این که رب کریم به معنای پروردگار بخشنده بوده و این واژه در نامه حضرت سلیمان برای ملکه صبا به معنای نامه کامل بدون نقص است، اظهار کرد: هرگاه چیزی در حد تمام و کمال باشد تعبیر به کریم و کرامت می شود؛ خداوند نیز وقتی انسان را خلق کرد و اعضا و جوارح بدن انسان را تنظیم کرد از خود به عنوان رب کریم یاد کرد که در اینجا به معنای خلقت، خالقیت و ربوبیت کامل و بدون نقص خداوند است.

عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که نعمات بهشتی نیز کریم و بدون نقص هستند، خاطر نشان کرد: گاهی از رسولان به عنوان کریم یاد شده آنطور که بیان شده به سوی فرعونیان رسول کریم آمد و پیامبران را نیز خداوند متعال با صفت کریم یاد می کند بدین منظور که آنان کامل و بدون عیب و اشتباه یا هرگونه پلیدی و رجس هستند.

خصیصه انبیا و ائمه اطهار طهارت از رجس و گناه است

حجت الاسلام اسلامی فر یکی از ویژگی های انبیا و ائمه هدی را پاکی و طهارت از خطا، اشتباه، رجس و گناه دانست و با بیان این که رسولی شایسته است مردم را به سوی خدا هدایت کند که کامل و به دور از هرگونه نقص اخلاقی و یا عیب باشد، بیان کرد: گاهی خداوند قرآن را با صفت کریم آورده چراکه کریم در این جایگاه به معنای کامل بی نقص است.

وی با بیان این که خداوند از قرآن به عنوان کتاب کریم یاد می کند و این یعنی حکم، کلام و قانون اشتباه در قرآن راه ندارد، اظهار کرد: باطل در قران راه ندارد و کامل ترین قوانین و دستورات و بهترین راه درست زندگی کردن و اخلاق در قران آمده و هیچ کتابی همچون قرآن کامل ترین هدایت های بشری را ندارد.

راه سعادت در پرتو اطاعت از پروردگار و پیروی از قرآن است

حجت الاسلام اسلامی فر با بیان این که بر اساس آیه «قَدْ جَاءَکُم‌ مِنَ اللَهِ نُورٌ وَ کِتَـٰبٌ مُّبِینٌ» خداوند به سوی شما نور و کتابی آشکار فرستاد تا با این نور یعنی قرآن و رسولان روشنگر خداوند به راه راست هدایت شوید، گفت: خداوند مردم را به راه های سلامت در زندگی دنیا و در خانواده و اجتماع فراخوانده و راه سعادت در پرتو اطاعت و پیروی از این کتاب مبین است.

عضو اتاق تبلیغ خراسان ادامه داد: اگر بندگان خداوند به دستورات و قوانینی که برایشان در امور فردی و اجتماعی فراخوانده شده توجه کنند هم در زندگی دنیا و هم آخرت سراسر سلامت و آسایشی برایشان فراهم می شود.

کرامت در اخلاق به معنای پیشگامی در خیر و احسان به دیگری است

وی کرامت در اخلاق را به منزله پیشگامی در خیر و خوبی دانست و با بیان این که انسان صالح باید پیشقدم در خوبی و احسان به دیگران بشود و و باب سلام را بین مومنین باز کند نه اینکه منتظر باشیم دیگری سلام کند و ما پاسخ دهیم، تصریح کرد: این روحیه مختص انسان است و کرامت انسانی به این است که انسان پیشقدم و پیشگام در احسان و کرامت به دیگران شود.

حجت الاسلام اسلامی فر با بیان این که رسول خدا(ص) همواره زودتر سلام می کردند که این نشان دهنده تواضع است، خاطر نشان کرد: پیامبر همواره در ابتدا به ساکن برخورد با دیگری نیکی و احسان می کردند.

عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که به آنانی که محاسنشان را در دین سفید کرده اند احترام بگذارید چراکه تعظیم آنان تعظیم جلال الله است، گفت: وقتی از پیرمردی احترام و تکریم کنید به واقع شما آن جریان و حرکتی را که فرد سال ها بر آن زندگی کرده تجلیل می کنید و یکی از جلوه های کرامت اجتماعی همین کرامت در انفاق است.

سختی کشیدن برای راحتی و آسایش دیگری مصادق بارز کرامت اخلاقی انسان در اجتماع است

وی با بیان این که دست خیر داشتن و این که انسان خود را برای راحتی دیگران به سختی بیاندازد، نمونه و مصداق بارز کرامت اخلاقی انسان در اجتماع است، گفت: امیر مومنان(ع) در خطبه متقین یکی از صفات انسان های متقین را این چنین می گوید که خود را به سختی می اندازند تا دیگری در راحتی باشد و این نشانه کرامت انسانی است.

حجت الاسلام اسلامی فر ادامه داد: انسان بالاترین جایگاه را در خلقت خداوند متعال دارد اما نه به خاطر جسم و شکل و شمایلش بلکه به خاطر اخلاق و کرامت انسانی والا که اگر این نوع از رفتارها رواج یابد، ما به کرامت انسانی دست یافتیم.

تلاش برای تعالی دیگران نماد بزرگواری و کرامت انسانی است

عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که برخی ها فقط خود و سفره خودشان را می بینند و دیگران برایشان اهمیتی ندارد، اظهار کرد: بدانید مشکل دیگر مومنان مشکل ما نیز هست و انسان کرامت و بزرگواری اش به این است که دیگران هم از پرتو او به جایی برسند چه بسا خود را به سختی بیاندازد تا دیگران زندگی راحت تری داشته باشند و این بزرگی و آقایی است.

وی با بیان این که انسانی که تجارت کند، به هر شکلی پول انباشته کند و پایش را روی سر دیگران بگذارد تا زندگی ها از هم بپاشد که اینان می خواهند به منافع دنیایی برسند، نماد بارز لعامت و پستی است، بیان کرد:  انسان با کرامت آن کسی است که در اندیشه دیگران باشد، برای زندگی دیگران تلاش کند و خود را برای راحتی دیگران به سختی بیاندازد.

کرامت احسان بدون چشمداشت است

حجت الاسلام اسلامی فر یکی از ویژگی های کریم را آن دانست که پیش از اظهار نیاز دیگری دست یاری او را پاسخ بدهد، ابتدا به ساکن احسان کند و اجازه طلب درخواست را به دیگری ندهد، خاطر نشان کرد: ابتدا به ساکن انسان کریم به دیگران لطف می کند؛ همچنین از امام مجتبی(ع)، کریم اهل بیت سوال کردند کرم چیست که گفتند بدون چشمداشت به دیگری خیر و خوبی کنی و پیش از آنکه به تو اظهار نیاز بشود دیگران را ببخشی.

عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که انسان کریم وقتی به دیگران کمک می کند و می بیند دیگران استفاده می کنند لذت می برد، یادآور شد: انسان لعین همه چیز را محدود به خود می بیند و از بهره دیگران اندوهگین می شود؛ ما در کلام اهل بیت روش های صحیح زندگی را باید در زندگیمان فرهنگ کنیم که این بسیار ارزشمند است.

اوج کرامت در وجود اهل بیت عصمت و طهارت است

وی ادامه داد: امام سجاد(ع) بعد از ظهر ها گوسفند می کشتند، می پختند و آن را انفاق به گروه های فقیر می کردند اما خودشان با نان ساده افطار می کردند که این نمایانگر کرامت انسانی است که اوج آن در وجود اهل بیت است.

حجت الاسلام اسلامی فر کرامت در اخلاق را این دانست که انسان به اندازه نیاز استفاده کند و باقی آن را به دیگران بدهد و بیان کرد: باید تلاش کرد تا دیگران نیز به سر و سامان برسند که این کرامت انسانی است همانطور که امام مجتبی(ع) به سائلی که به ایشان مراجعه کرده بود پیش از درخواست او همه دارایی حاضر در خانه را تقدیم کردند.

عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که امیر مومنان سراسر زندگیشان کرامت و آقایی است، تصریح کرد: اوج این کرامت آنجاست که سه روز در موعد افطار قرص نان خود را به مسکین می دهند و این است که انسان را آقا می کند؛ ما نیز باید از اهل بیت درس بگیریم تا بتوانیم در حد توان با کرامت انسانی برخورد کرده، به دیگران کمک کرده و یاریگر بندگان خدا باشیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 + 2 =