ضرورت ساماندهی موقوفات حوزه علمیه و اطلاع رسانی به مردم

حجت الاسلام تقوی گفت: حوزه های علمیه خراسان دارای موقوفه های قوی است و اگر ساماندهی شود برای اداره آن به دولت و وجوهات شرعی نیاز ندارد.

حجت الاسلام علی اصغر تقوی، رییس مؤسسه فقهی تبلیغی حضرت جواد الائمه (ع)، با اشاره به اهمیت وقف، گفت: موقوقات یکی از آموزه ها و معارف اصیل دینی ما است، موقوفات در اشکال مختلف و به انحاء گوناگون و با جوانب مختلف مبانی فقهی مورد دقت نظر معارف مذهبی است.

وی اظهار کرد: از آغاز اسلام تا امروز به وقف تمرکز شده است و موقوفه از ارکانی است که در تبلیغ و نگهبانی دین و اصالت های مذهبی قابل توجه بوده و هست و خواهد بود؛ وقف در فقه جایگاهی ویژه دارد و اشاره های قرآنی و روایی وقف آن قدر مورد توجه بوده که در ۱۴ قرن گذشته کتاب ها، نوشته ها و کرسی ها و مباحث فراوانی در زمینه وقف اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام تقوی ابراز کرد: امروز بیشتر معارف دینی و آموزه های دینی را از کانال وقف و یا از ورودی و خروجی های موقوفات می گیریم، همه حرم های ائمه و اماکن مقدسه ما حول محور موقوفات اداره می شود و این موقوفات در این ۱۴ قرن توانسته است جایگاه رفیعی را به جهانیان و آیندگان معرفی کند.

رییس مؤسسه فقهی تبلیغی حضرت جواد الائمه (ع) با بیان این که حوزه های علمیه از جمله اماکنی است که حول محور وقف اداره شده است، گفت: طلاب مبلغان، نگهبانان، مروجان و پاسبانان مبانی دینی و مباحث فقهی هستند و اداره حوزه های علمیه و طلاب از جمله اماکنی است که حول محور وقف چرخیده اند.

وی بیان داشت: اگر به دوران حضور حوزه های علمیه از زمان شیخ طوسی به بعد نگاه کنیم، چه آن چه در نجف رخ داد و چه در حوزه های دیگر می بینیم که موقوفات وجود داشته است؛ مساجد، حوزه ها، حسینیه، اداره ها، جاده ها، مدارس، بیمارستان ها و مدارس غیر دینی از جمله اماکنی هستند که از ناحیه موقوفات اداره می شود.

 حجت الاسلام تقوی گفت: مجموعه آن چرا را که امروز به عنوان معارف دینی دریافت می کنیم به نوعی خروجی وقف است، بنابراین اگر موقوفه این اهمیت را دارد باید توجه علمی، اعتقادی و سیاسی به آن شود پس ضرورت دارد موقوفات سازماندهی و برنامه ریزی شود و برمبنای نیت واقف تنظیم شود.

رییس مؤسسه فقهی تبلیغی حضرت جواد الائمه (ع) افزود: اداره اوقاف و موسسات دخیل باید با قدرت و شدت در نگهداری و نگهبانی موقوفات، پاسداشت نیت واقف همت گذاشته همچین در اعمال نظر مصرف موقوفات دقت کنند؛ موقوفات در زمینه های مختلف از جمله برای حوزه های علمیه، عزاداری سیدالشهدا(ع) و موقوفات متفرقه مسائل اجتماعی و انسانی است پس باید در جهت نیت واقف در مصرف موقوفات اقدام شود.

وی به موقوفات بسیار برای حوزه علمیه خراسان اشاره و بیان داشت: حوزه های علمیه خراسان دارای موقوفه های قوی است و اگر سازماندهی شود برای اداره آن به دولت و وجوهات شرعی نیاز ندارد؛ ما موقوفه ای قوی برای مدرسه علمیه نواب و مدرسه علمیه میرزا جعفر یا دانشگاه رضوی امروز داریم همچنین موقوفات برای مدارس تخریب شده از جمله مدرسه علمیه فاضلیه و حاج حسن و سایر مدارس  علمیه داریم.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: حوزه علمیه موقوفاتی در دل موقوفه های حرم دارد از جمله این که در دل مسجد گوهرشاد موقوفه ای با کاربری علمی و تبلیغی وجود دارد حال اگر این موقوفات سازماندهی شود و در جایگاه مورد نیت واقف مصرف شود و نیز از آن ها نگهبانی شود، حوزه علمیه در هزینه های خود مشکلی ندارد.

رییس مؤسسه فقهی تبلیغی حضرت جواد الائمه (ع) با تأکید به آسیب شناسی در زمینه موقوفات، گفت: اگر وقف و موقوفات را آسیب شناسی نکنیم، دچار چالش می شویم؛ ما چه قدر در مورد آمار موقوفات، نیت واقفین، نیت هایی که اجرا شده یا نشده به مردم اطلاع رسانی کرده ایم؟ چه قدر مردم یا حتی طلاب حوزه ها از وقف ها و محل هزینه آن ها آگاه هستند، چه قدر اطلاعات در مورد نگهداری و پاسبانی از موقوفات به مردم داده شده است؟ مراجع باید در این مورد مطالبه کرده و از رهبری نیز تقاضا داریم تا دستوراتی در این زمینه صادر کنند.

وی افزود: حوزه ها نیز باید تلاش کنند تا در زمینه وقف و موقوفات آسیب شناسی انجام شود و جامعه به سوی وقف و موقوفات سوق داده شود؛ اگر جامعه و مردم بدانند نیت واقف عملی می شود در وقف سر از پا نمی شناسند، همه دوست دارند که کار خیر انجام دهند و از ثروتی که دست رنج خود آن ها است را در امور خیریه هزینه کنند اما به شرطی که بدانند به خوبی از این موقوفه ها استفاده می شود.

حجت الاسلام تقوی بیان داشت: اگر وقف در عرصه دین حضور یابد و ما آمار درست را ارائه دهیم و نیز اگر بتوانیم از موقوفه در مسیر نیت واقف بهره بریم، دین در آموزه ها و معارف خود چالشی را نخواند داشت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 6 = 15