خانه تکانی

بنام خدا

چه خوب است همین طور که در سال نو به به نظافت و خانه تکانی ظاهری توجه می شود، به نظافت معنوی و خانه تکانی دل هم توجه کنیم و خودسازی نمائیم .

It is good that just as in the New Year, attention is paid to cleanliness and apparent house cleaning, it is also good to pay attention to spiritual cleanliness and cleaning of the heart and Self-improvement.

 

کسی خانهاش را میشوید که میفهمد خانهاش کثیف است، احساس میکند این فرش آلوده است، میشوید. کسی هم به فکر خودسازی میافتد که احساس کند عیب دارد.

A person who washes his house when he notices that his house is dirty, he feels that the carpet is dirty, he washes it. One also thinks of self-improvement that one feels is flawed.

 

بعضی ها به راحتی دروغ می گویند، غیبت می کنند، نیش می زنند و در آخر هم می گویند من که عیبی ندارم!

Some people easily lie, gossip, bite and finally say that I have no defect!

 

علامت اینکه خدا یک نفر را دوست دارد، این است که به او میگوید: تو این عیبها را داری، سعی کن عیبهایت برطرف شود.

The sign that God loves a person is that he says to him: You have these flaws, try to correct your flaws.عجیب است که متأسفانه خیلی از ماها عیب و کثیفی های فرش و پنجره و مبل و دیوار و لباس را متوجه می شویم اما به عیب های درونی خودمان مثل ، دروغ و تهمت و غیبت و حسادت و تکبر وبی محلی با دیگران و … توجه نمی کنیم و خودمان را بی عیب عالم می دانیم.

It is strange that unfortunately many of us realize the defects and dirt of carpets, windows, sofas, walls and clothes, but we do not pay attention to our inner defects, such as lying, slander, absenteeism, jealousy, arrogance Ignoring others, etc. and we consider ourselves flawless in the world.

 

بعضی انسان ها که پیرو خدایند بسیار مهربانند و زود بدی ها را فراموش می کنند و هیچ گاه به دنبال انتقام نمی روند و به همه و با همه مهربان و رئوفند.

Some people who follow God are very kind and soon forget the bad and never .seek revenge and are kind and compassionate to everyone and with everyone.

 

خدا میفرماید وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَهً وَرَحْمَهً و در قلب کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت نهادیم.(حدید/۲۷)

God says, “We have made in the hearts of those who follow him pity and “mercy. and We put kindness and mercy into the hearts of those who followed him.

 

بیائید ماهم بنده خدا باشیم دل خودمان را هم خانه تکانی بکنیم، کینه ها، حسدها، بدی ها و تمام زشتیها را از دلمان دور بریزیم و با دلی پاک و نو به استقبال بهار و سال نو برویم.سعی کنیـم در سال نـو تمامی کینه وخشم و نفرتی را که به هر کس داریم، دور بریزیم، و به جای آنها دوستی و محبت و مهربانـی بگذاریم. در آستانه نوروز هیچ چیز به اندازه بخشش نمیتواند دلهای مارا بهاری کند .سعی کنیم قلبی مهربان داشته باشیم یکی از رذایل اخلاقی که در قرآن کریم به آن اشاره شده است، «قساوت قلب» است «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً…» سپس دلهاى شما سخت شد… همچون سنگ، یا سختتر! که مهربان نیستید.

Let us be the servants of God, let us shake our hearts and clean it like House cleaning, let go of grudges, jealousies, evils and all ugliness from our hearts, and let us welcome spring and the new year with a pure and new heart. And let go of the hatred we have for everyone, and put friendship, love and kindness in their place. On the eve of Nowruz, nothing can spring our hearts more than forgiveness. Let us try to have a kind heart. One of the moral vices mentioned in the Holy Qur’an is “cruelty of the heart.

 

سوره بقره آیه ۷۴ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً” چنان سخت دل شدید، که دلهایتان چون سنگ یا سختتر از آن شد که در حق بندگان خدا خوبی نمی کنید دائماً به دنبال انتقام و خشونت هستید، در حق همه ستم می کنید و حق همسر و فرزند و پدر و مادر را ادا نمی کنید و روحتان مانند سنگ سخت است .هر چند که بعضی سنگ ها از ترس خداوند فرو می ریزند و می شکنند و از دلشان آب و چشمه جاری می شود اما چرا شما از سنگ سخت ترید؟.

Then your hearts became hard … like stone, or harder! That you are not kind . You do not do good to the servants of God, you are constantly seeking revenge and violence, you oppress everyone, and you do not fulfill the rights of your spouse, children, parents, siblings, and friends, and your soul is hard as a stone. Some stones fall and break for fear of God, and water and springs flow from their hearts, but why are you harder than stone?

 

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَهِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ؛ پارهاى از سنگها میشکافد، و از آن نهرها جارى میشود.

Some rocks break through, and streams flow from them.

 

اگر واقعا از ته دل یک نفر را بخشیده باشید، دیگر نباید اکراه داشته باشید که بروید با او دست بدهید و روبوسی کنید. بیائید این چند روز زندگی را با پرداختن به حرف ها و کینه های قدیم تلف نکنیم و در ایام نوروز همین جا در همین سال بگذاریم و بگذریم.

If you have truly forgiven someone from the bottom of your heart, you should no longer be reluctant to go and shake hands with him or her. Let us not waste these few days of life dealing with old words and grudges, and let us forgive and spend this year here in the days of Nowruz.

 

والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته

حسین عباسی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 6 = 12