آقای رحیم پور ازغدی

 
 

سند ۲۰۳۰ باج فرهنگی است

رحیم پور ازغدی گفت: توجیه مسؤولان برای امضای سند ۲۰۳۰ این است که آن قسمت هایی را که خلاف شرع است انجام نمی دهیم و فقط اینها در حد یک تعهدنامه است که ضمانت اجرایی ندارد.


دولت اسلامی حکومت را امانت می‌داند و پاسخگوی مردم است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت اسلامی وظیفه دارد اجازه ندهد هر فرد روشنفکرنمای ظاهرا نواندیش هر چه می خواهد بگوید البته نه به صورت دیکتاتوری بلکه به شکلی که اظهار نظر آزاد و مسؤولانه باشد.


امروز به افرادی که دنبال حق هستند، افراط گرا می گویند

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عاشورا درس انتخاب حق بدون مناسبات کمی و منفعت‌طلبانه است؛ صحنه ای که در عین عقلانیت و محاسبات مصلحت‌سنجانه صورت گرفته است.